Δημοφιλή Άρθρα

Δημοφιλή Άρθρα

Υπηρεσίες

Κρυμμένη Πείνα & Μεταβολικές Διαταραχές - Πώς Συνδέονται με την Ανάπτυξη Αυτοάνοσων


Εικόνα 1. Μεταβολικές διαταραχές και οριακές ελλείψεις ("κρυμμένη πείνα") συνδέονται με την εκδήλωση αυτοάνοσου νοσήματος. 

Κρυμμένη Πείνα & Μεταβολικές Διαταραχές - πώς Συνδέονται με την Ανάπτυξη Αυτοάνοσων 

Νέα μελέτη έδειξε ότι οι μεταβολικές διαταραχές που οδηγούν στην ανάπτυξη των αυτοάνοσων νοσημάτων, μπορούν να αλλάξουν και να βελτιώσουν την πορεία αυτών των ασθενειών.  

Aσθενείς με αυτοανοσία, έχουν κοινές ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το είδος αυτοάνοσου νοσήματος που έχουν εκδηλώσει.   

Ο εντοπισμός και η διόρθωση των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών με τη χρήση ειδικών εξετάσεων, καθορίζουν την αντιμετώπιση και βελτιώνουν την πορεία των αυτοάνοσων νοσημάτων.


Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι ασθένειες που πλήττουν έως και 1 στα 5 άτομα στις ανεπτυγμένες χώρες. Προκαλούν σημαντική επιβάρυνση στην υγεία και στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το κόσμο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν όλα τα αυτοάνοσα την ίδια βαρύτητα στην υγεία και στο προσδόκιμο ζωής, από τη στιγμή που σε έναν ασθενή γίνεται διάγνωση αυτοάνοσου νοσήματος, γνωρίζει ότι για την υπόλοιπη ζωή του θα ζει με το νόσημα.

Η διάγνωση με ένα αυτοάνοσο νόσημα, λόγω της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και άλλου αυτοάνοσου. Γι αυτό είναι ζωτικής σημασίας η έγκαιρη ανεύρεση και διόρθωση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση αυτής ομάδας ασθενειών. 


Νέα μελέτη της επιστημονικής ομάδας της Metabolomic Medicine®, έδειξε ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, έχουν κοινές μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με την ύπαρξη της νόσου. Η έρευνα διενεργήθηκε από την ομάδα της Metabolomic Medicine® και συνέκρινε το μεταβολικό προφίλ ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα, με εκείνο υγιών ατόμων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Metabolites.

Το εύρημα της έρευνας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εντοπίζει το κοινό μεταβολικό υπόβαθρο των αυτοάνοσων νοσημάτων. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι κοινοί μεταβολικοί παράγοντες, που οδηγούν στην εκδήλωση αυτοάνοσων νοσημάτων, είναι μεταβλητοί και μπορούν να αλλάξουν.

Ειδικές εξετάσεις που μετρούν πολύ μικρά μόρια στον οργανισμό εντοπίζουν διαταραχές που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτοάνοσων ασθενειών. Ο εντοπισμός και η διόρθωση των διαταραχών στο μεταβολισμό, όπως είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, οριακές ελλείψεις του οργανισμού σε μικροθρεπτικά συστατικά, αλλοίωση του μικροβιώματος και η χρόνια φλεγμονή, αλλάζουν σημαντικά την πορεία αυτής της ομάδας ασθενειών.   


Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις που οφείλονται σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης τους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της νόσου και τη μεταβολική κατάσταση του ασθενούς[1]
 
Εξετάσαμε τα μεταβολικά προφίλ των πιο κοινών αυτοάνοσων νοσημάτων:


 
Εντοπίσαμε ότι οι ασθενείς με αυτοανοσία, έχουν κοινές μεταβολικές διαταραχές μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το είδος αυτοάνοσου νοσήματος που έχουν εκδηλώσει.  
 
Βρήκαμε ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, εμφανίζουν διαταραχές σε βασικές μεταβολικές διεργασίες, που αφορούν:


 • Στον κύκλο παραγωγής ενέργειας του οργανισμού.
   
 • Στους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς.
   
 • Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών: βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα και προβιοτικά.
   
 • Στο μεταβολισμό κετονικών σωμάτων (ενώσεις που παράγονται στον  ανθρώπινο οργανισμό από την καύση του λίπους). 
   
 • Στη μεθυλίωση: έναν από τους βασικούς μηχανισμούς ελέγχου της λειτουργίας και της επιδιόρθωσης του γονιδιώματος.
 
Οι συγκεκριμένες διαταραχές εντοπίζονται με τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, των μεταβολομικών αναλύσεων. Πρόκειται για εξετάσεις που μετράνε πολύ μικρά μόρια, τα οποία συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού.

Το πλεονέκτημά των μεταβολομικών αναλύσεων είναι ότι καταγράφουν τις ακριβείς ελλείψεις και τις μεταβολικές διαταραχές που 
σχετίζονται με την παρουσία ή την προδιάθεση για μια ασθένεια. Η ανίχνευση αυτών των διαταραχών, καθοδηγεί την αντιμετώπιση τους και βελτιώνει την πορεία των ασθενειών που συνδέονται με αυτές. Εικόνα 2. Σύνοψη των μεταβολικών οδών που εντοπίστηκε ότι εμφανίζουν σημαντική διαταραχή στα αυτοάνοσα.
 


Η έγκαιρη βελτίωση της μεταβολικής κατάστασης με ιατρικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ζωής, της διατροφής και των ελλείψεων του οργανισμού, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αγωγής που εφαρμόζεται σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. 
 
 
Κρυμμένη Πείνα και Μεταβολικές Διαταραχές - Πώς Συνδέονται με την Ανάπτυξη Αυτοάνοσων 
 
Η 
«Κρυμμένη Πείνα» είναι η οριακή έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών. Ο όρος αναφέρεται στις συσσωρευμένες ελλείψεις του οργανισμού σε βασικά θρεπτικά στοιχεία, όπως οι βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία, τα αντιοξειδωτικά και άλλα[3][4]

Η κρυμμένη πείνα αποτελεί κύριο παράγοντα ανάπτυξης αυτοάνοσων και χρόνιων ασθενειών, καθώς ανεπάρκειες σε μικροθρεπτικά συστατικά[5]:
 • Απορυθμίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
   
 • Επιδεινώνουν τις φλεγμονές
   
 • Αυξάνουν την ευπάθεια σε λοιμώξεις
   
 • Επιδεινώνουν την πορεία χρόνιων ασθενειών, όπως τα αυτοάνοσα, τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και τα νοσήματα του αναπνευστικού.
 
Παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, είναι κοινές και αφορούν στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, συχνά δεν εντοπίζονται.

Η στοχευμένη διόρθωση των ανεπαρκειών:
 • Ενισχύει τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
   
 • Βελτιώνει τον έλεγχο της φλεγμονής.
   
 • Μειώνει την ευπάθεια σε λοιμώξεις.
   
 • Συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της μεταβολικής κατάστασης.
   
 • Βελτιώνει την πορεία της νόσου σε αυτούς τους ασθενείς.

Η οριακή έλλειψη θρεπτικών συστατικών περνάει απαρατήρητη για πολλά χρόνια μέχρι την εκδήλωση κάποιας ασθένειας. Αλλά και όταν αυτή εκδηλωθεί, είναι πολύ δύσκολο να συνδεθεί με συγκεκριμένη έλλειψη από την στιγμή που οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. 

Συνεχόμενα αυξανόμενος αριθμός μελετών, συνδέει τις ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων με χρόνιες παθήσεις. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι: 
 

 • Νόσος του Hashimoto και ασθένειες του θυρεοειδούς: σελήνιο, χρώμιο, βιταμίνη D, ψευδάργυρος.
   
 • Ψωρίαση: βιταμίνη D, ωμέγα-3.
   
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα: βιταμίνη D.
   
 • Αλλεργίες, άσθμα: αφυδάτωση, μαγνήσιο, μεταλλικά στοιχεία, ωμέγα-3.
   
 • Διαβήτης: βιταμίνη D, μαγνήσιο, χρώμιο.
   
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας: βιταμίνη D, βαρέα μέταλλα, απαραίτητα αμινοξέα, αλλοίωση του εντερικού μικροβιώματος.
   
 • Κολίτιδα και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου: αλλοίωση του εντερικού μικροβιώματος.


Πώς Μπορεί ο Ασθενής να Βελτιώσει την Πορεία του με τη Νόσο
 
Η ιατρική παρακολούθηση των ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα πρέπει να συνδυάζει τόσο τον έλεγχο της φλεγμονής και της συμπτωματολογίας της νόσου, όσο και τη διόρθωση των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών που οδήγησαν στην ανάπτυξη της.
 
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων είναι απαραίτητη, καθώς πρέπει να καταγραφούν οι ακριβείς ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που οδήγησαν στην ανάπτυξη της νόσου, ώστε να σχεδιαστεί ολοκληρωμένα το θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπισή της. 
 
Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, η ακριβής καταγραφή των ελλείψεων σε κάθε άτομο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με τις κλασσικές μεθόδους μέτρησης. Έτσι η διόρθωση τους βασιζόταν σε γενικές οδηγίες. Τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση ειδικών εξετάσεων, ανιχνεύονται μικρά μόρια που συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού και καταγράφουν με ακρίβεια τις ελλείψεις και τις μεταβολικές διαταραχές
[5,6].

Μια ευαίσθητη μέθοδος μέτρησης, που εφαρμόζεται στα αυτοάνοσα νοσήματα,  ανιχνεύει τις ελλείψεις του οργανισμού και τις μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με την πορεία και την εκδήλωση αυτής της κατηγορίας ασθενειών.
 
Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών, μπορεί να γίνει μόνο με τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων που αναλύουν μικρά μόρια στο αίμα.
 
Οι συγκεκριμένες εξετάσεις ονομάζονται μεταβολομικές αναλύσεις. Μετράνε πολύ μικρά μόρια που συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι καταγράφουν τις ακριβείς ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές, καθιστώντας έτσι αποτελεσματική την αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Η στοχευμένη διόρθωση των ελλείψεων και η αποκατάσταση των μεταβολικών παραγόντων κινδύνου συμβάλλουν στη(ν):


 • καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή
   
 • βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου
   
 • αναχαίτιση της εξέλιξης της νόσου
   
 • βελτίωση της ποιότητας ζωής
   
 • ενδυνάμωση του οργανισμού
   
 • αύξηση των επιπέδων ενέργειας
 
Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις μερικές δεκαετίες, ώστε να φτάσει ο οργανισμός στο σημείο να αναπτύξει ένα αυτοάνοσο νόσημα. Ωστόσο, δεν απαιτούνται αρκετά χρόνια ή δεκαετίες για την αποκατάσταση των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών, μέχρι να νιώσει ο ασθενής μια ουσιαστική βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του.
 
Συνήθως χρειάζονται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας σημαντικής αλλαγής, ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας και δύο χρόνια για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

 
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα στοιχεία και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών, αλλάζουν ριζικά την πορεία των αυτοάνοσων νοσημάτων προς το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής βελτίωσης.
 
Τα αυτοάνοσα νοσήματα δε θεωρούνται πλέον άλυτες καταστάσεις υγείας που χαρακτηρίζονται από σταθερή επιδείνωση. Σήμερα η ιατρική διαθέτει περισσότερα εργαλεία από αυτά που διέθετε δέκα ή πέντε μόλις χρόνια πριν. Στοχευμένες ιατρικές παρεμβάσεις για τη διόρθωση των ελλείψεων του οργανισμού, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων αποτελεσματικότερων και πιο φιλικών φαρμακευτικών αγωγών, αλλάζουν την πορεία της νόσου και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.


   


Βιβλιογραφία

 
[1] Prediction of Autoimmune Diseases by Targeted Metabolomic Assay of Urinary Organic AcidsMetabolites. 2020 Dec 8. 
 
Dimitris Tsoukalas 
1 2 3, Vassileios Fragoulakis 4, Evangelos Papakonstantinou 2, Maria Antonaki 5, Athanassios Vozikis 5, Aristidis Tsatsakis 6 7, Ana Maria Buga 8, Mihaela Mitroi 9, Daniela Calina 1
 
Affiliations
 • 1Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
 • 2Metabolomic Medicine, Health Clinic for Autoimmune and Chronic Diseases, 10674 Athens, Greece.
 • 3European Institute of Nutritional Medicine (E.I.Nu.M.), 00198 Rome, Italy.
 • 4The Golden Helix Foundation, London WC2N 5AP, UK.
 • 5Laboratory of Health Economics & Management, Economics Department, University of Piraeus, 18534 Piraeus, Greece.
 • 6Laboratory of Toxicology and Forensic Sciences, Medical School, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
 • 7Department of Analytical and Forensic Medical Toxicology, Sechenov University, 119991 Moscow, Russia.
 • 8Department of Biochemistry, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
 • 9ENT Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
[2] Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases. Dimitris Tsoukalas, Vasileios Fragoulakis, Evangelia Sarandi et. al. Frontiers in Molecular Biosciences, Metabolomics (6), 2019, November. 
 
[3] Transforming the food system to fight non-communicable diseases. Francesco Branca et. al.  BMJ 2019.
 
[4] Hidden Hunger in the Developed World. Biesalski HK. The Road to Good Nutrition. Basel, Karger, 2013, pp 39–50 
 
[5] Dietary micronutrients in the wake of COVID-19: an appraisal of evidence with a focus on high-risk groups and preventative healthcare. McAuliffe S, Ray S, Fallon E, et al. BMJ Nutr Prev Heal 2020:bmjnph-2020-000100.
 
[6]  Micronutrient deficiencies in patients with COVID-19: how metabolomics can contribute to their prevention and replenishment. Dimitris Tsoukalas1,2 and Evangelia Sarandi2,3 BMJ Nutri Prev Heal. Nov. 2020; bmjnph-2020-000169
 
Επιμέλεια Κειμένου: Επιστημονική Ομάδα Metabolomic Medicine

Συνεργαζόμαστε με ερευνητές και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να παρέχουμε τις πιο προηγμένες και ακριβείς αναλύσεις.

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής. Δείτε τους όλους
Ας κρατήσουμε επαφή.
Εγγραφείτε στο newsletter και κατεβάστε δωρεάν τον οδηγό για όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα.