Δημοφιλή Άρθρα

Δημοφιλή Άρθρα

Υπηρεσίες

Ο Ρόλος της Βιταμίνης D στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας


Η επίτευξη ιδανικών επίπεδων βιταμίνης D πρέπει να είναι στόχος στην αντιμετώπιση της ΣΚΠ.

Ο Ρόλος της Βιταμίνης D στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 

Η βιταμίνη D έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση και την εξέλιξη της ΣΚΠ. Τα επίπεδά της σχετίζονται άμεσα με ανάπτυξη βλαβών στη μυελίνη, τη διαχείριση της φλεγμονής και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Η βιταμίνη D είναι βασικός παράγοντας σε όλα τα αυτοάνοσα και ειδικά στην ΣΚΠ. Υψηλές δόσεις βιταμίνης D έχουν ανοσο-ρυθμιστική δράση. Μειώνουν τους παράγοντες που προκαλούν φλεγμονή (ιντερλευκίνη-17) και ενισχύουν τους μηχανισμούς που ελέγχουν την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού (CD4+ μνήμης)[1]

Ερευνητές από το Johns Hopkins, το Duke University και το Stanford δημοσίευσαν αποτελέσματα μελέτης στο Neurology, που αφορά στη χορήγηση βιταμίνης D σε δύο ομάδες ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Στη μια ομάδα δόθηκε βιταμίνη D σε χαμηλή δόση και στην άλλη ομάδα χορηγήθηκαν υψηλότερες δόσεις, 10.400iu για 6 μήνες.

Η μέση τιμή της βιταμίνης D στο αίμα αυτών που έλαβαν 800iu ήταν πολύ χαμηλή (6.9 ng/ml), ενώ η μέση τιμή αυτών που έλαβαν αυξημένη δόση ήταν σημαντικά υψηλότερη (34.9 ng/ml).

Από την έρευνα προέκυψε ότι υψηλές δόσεις βιταμίνης D, είναι ασφαλείς και προκαλούν ισχυρό ανοσο-ρυθμιστικό αποτέλεσμα στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.  Επαρκή επίπεδα είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τόσο για τη μείωση της πιθανότητας νόσου από λοιμώξεις, όσο και για την ικανότητα του ανοσοποιητικού να αναγνωρίζει τους δικού του ιστούς. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, συνδέονται με περισσότερες εξάρσεις και χειρότερη πορεία στην ΣΚΠ.

 
 

Ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσο νόσημα, συχνά εμφανίζουν αντίσταση στην βιταμίνη D και χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις και υψηλότερες τιμές, ώστε να έχουν το ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα. 
 

 
Η βιταμίνη D ενισχύει τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι παθογόνων ιών και μικροβίων, ενώ παράλληλα αποκαθιστά την ικανότητα του οργανισμού να αναγνωρίζει τα δικά του κύτταρα και ιστούς. 

Η επίτευξη ιδανικών επίπεδων βιταμίνης D πρέπει να είναι στόχος τόσο για την πρόληψη, όσο και για την θεραπεία της ΣΚΠ. Η μέτρηση των επιπέδων της 25 OH D3 θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσο νόσημα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσο νόσημα συχνά εμφανίζουν αντίσταση στην βιταμίνη D και χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις και υψηλότερες τιμές, ώστε να έχουν το ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα
[2].  
 
Mελέτες έχουν δείξει ότι όσο αυξάνονται τα επίπεδα της D[3]:
 • Μειώνεται η πιθανότητα υποτροπής. Αύξηση κατά 20ng/ml μειώνει την πιθανότητα υποτροπής κατά 50%.
   
 • Μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης νέων βλαβών. Για κάθε 10 ng/ml αύξηση των επιπέδων της D στο αίμα, μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού βλάβης στη μαγνητική τομογραφία κατά 15% για νέες βλάβες και κατά 32% για ενεργές βλάβες.
  

Εικόνα 1. Συσχέτιση της βιταμίνης D και του κινδύνου υποτροπής στη ΣΚΠ. Το γράφημα δείχνει τον κίνδυνο υποτροπής σε σχέση με τα επίπεδα της 25 (OH) D στο αίμα. Υψηλότερα επίπεδα D συνδέονται με χαμηλότερη πιθανότητα υποτροπής της νόσο. Simson S et al. Willey Company [3] 
 
 
Για την επίτευξη του μέγιστου οφέλους από τη βιταμίνη D, είναι απαραίτητη η επάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά που δρουν συνδυαστικά με την συγκεκριμένη βιταμίνη στον οργανισμό. Αυτά τα συστατικά ονομάζονται συμπαράγοντες της D  και είναι:
 

 • Η βιταμίνη K2
   
 • Ο ψευδάργυρος
   
 • Το βόριο
   
 • Το μαγνήσιο
   
 • Το ασβέστιο
   
 • Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β
 
Συχνά σε ασθενείς με ΣΚΠ, απαιτείται η χορήγηση υψηλότερων δόσεων από ότι σε υγιείς, για την επίτευξη του μέγιστου βιολογικού αποτελέσματος. Αυτή γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση και με τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων, που καταγράφουν την ανταπόκριση του οργανισμού. 
 
Τα τελευταία χρόνια σημαντικός αριθμός μελετών έχει δείξει ότι η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D, μπορεί να έχει προστατευτικό αποτέλεσμα προληπτικά και να μειώσει τον κίνδυνο εκδήλωσης σκλήρυνσης κατά πλάκας. Άτομα με περισσότερη έκθεση στον ήλιο και υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, έχουν μικρότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η συμπλήρωση βιταμίνης D, θεωρείται σημαντικός παράγοντας στη μείωση του κινδύνου για ΣΚΠ
[4].

Μέσα από την κλινική μας εμπειρία, έχουμε διαπιστώσει ότι η διόρθωση της έλλειψης της D, δεν προσδίδει τα πλήρη οφέλη όταν αυτή πραγματοποιηθεί κατά τη στιγμή της έξαρσης ενός αυτοάνοσου νοσήματος.
 
Χρειάζονται αρκετές εβδομάδες ή και μήνες χορήγησης θεραπευτικών δόσεων, παράλληλα με την διόρθωση ελλείψεων σε συμπαράγοντες της βιταμίνης D όπως βιταμίνη Κ2, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού και να παρατηρηθεί σημαντική κλινική βελτίωση[5,6].


Η βιταμίνη D, η κατάσταση της βακτηριακής χλωρίδας και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, είναι παράγοντες κινδύνου με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση και την εξέλιξη της ΣΚΠ. Σχετίζονται άμεσα με ανάπτυξη βλαβών στη μυελίνη, τη διαχείριση της φλεγμονής και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Είναι ενθαρρυντικό ότι η βελτίωσή τους συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση και την πορεία της νόσου. 

Για την αποτελεσματική διαχείριση της σκλήρυνσης κατά πλάκας δεν αρκεί η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που συνδέονται με το νόσημα. Χρειάζεται να εντοπιστούν και να διαχειριστούν όλοι οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωσή της και επηρεάζουν την πορεία της. 

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε διαχειριστούν οι παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η πορεία της προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση μέσα από εξάρσεις και υφέσεις, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή. 

Η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων επιτρέπει τη διαχείριση των διαφορετικών παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη και την πορεία της νόσου στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Παρότι δεν υφίσταται μόνιμη θεραπεία για την ΣΚΠ, μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι ο έλεγχος των συμπτωμάτων και η παράλληλη αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη της νόσου, βελτιώνουν σημαντικά την πορεία της υγείας ασθενών με ΣΚΠ, βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων και στη μείωση της συχνότητας των υποτροπών.


 
Βιβλιογραφικές αναφορές:

 1. Safety and immunologic effects of high- vs low-dose cholecalciferol in multiple sclerosis. Sotirchos ES, Bhargava P. et al. Neurology. 2016 Jan.
 2. Micronutrient deficiencies in patients with COVID-19: how metabolomics can contribute to their prevention and replenishment. Dimitris Tsoukalas and Evangelia Sarandi. BMJ Nutri Prev Heal. Nov. 2020;
 3. Vitamin D and Multiple Sclerosis: A Comprehensive Review Martina B. Sintzel, Mark Rametta, and Anthony T. Reder. Neurol Ther Spinger. 2018 Jun.
 4. Vitamin D and MS: Is there any connection? Mayo Clinic Accessed Jan 2021.
 5. World aging population, chronic diseases and impact of modifiable-metabolic risk factors. Dr. Dimitris Tsoukalas, MD (Greece). European Institute of Nutritional Medicine, E.I.Nu.M. 20th International Congress of Rural Medicine 2018. Tokyo - Japan.
 6. Sufficient vitamin D status positively modified ventilatory function in asthmatic children following a Mediterranean diet enriched with fatty fish intervention study. Maria M Papamichael, Catherine Itsiopoulos, Katrina Lambert, Charis Katsardis, Dimitris Tsoukalas, Bircan Erbas. Nutr Res . 2020 Aug 16.
 

Επιμέλεια Κειμένου: Επιστημονική Ομάδα Metabolomic Medicine

Συνεργαζόμαστε με ερευνητές και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να παρέχουμε τις πιο προηγμένες και ακριβείς αναλύσεις.

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής. Δείτε τους όλους
Ας κρατήσουμε επαφή.
Εγγραφείτε στο newsletter και κατεβάστε δωρεάν τον οδηγό για όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα.