Δημοφιλή Άρθρα

Δημοφιλή Άρθρα

Υπηρεσίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς MD, PhD

Επιστημονικός Δ/ντής Metabolomic Medicine®
President of the European Institute of Molecular Medicine
Associate Member of the World Academy of Sciences


Ο Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς είναι γιατρός, επιστημονικός διευθυντής του ιατρικού ομίλου Metabolomic Medicine®. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών και πρόεδρος του European Institute of Molecular Medicine ΕΙΝUΜM, με έδρα στη Ρώμη, Ιταλία.

H Metabolomic Medicine® ειδικεύεται στην κλινική εφαρμογή των μεταβολομικών αναλύσεων σε αυτοάνοσες και χρόνιες ασθένειες. Πρόκειται για εξειδικευμένες εξετάσεις που εντοπίζουν με ακρίβεια ελλείψεις του οργανισμού και μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με την εκδήλωση και την πορεία των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων. 

Η επιστημονική ομάδα της Metabolomic Medicine® συνεργάζεται με γιατρούς και ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Βρετανίας, των Η.Π.Α και της Αυστραλίας. 
 

- ORCID Researcher ID


Επιστημονικό Έργο & Δημοσιεύσεις 
 

 1. Micronutrient deficiencies in patients with COVID-19: how metabolomics can contribute to their prevention and replenishment.

  Dimitris Tsoukalas1,2 and Evangelia Sarandi2,3

  BMJ Nutrition, Prevention & Health. Nov. 2020; bmjnph-2020-000169


  Author affiliations
  1. European Institute of Nutritional Medicine, Rome, Italy
  2. Metabolomic Medicine, Athens, Greece
  3. Laboratory of Toxicology and Forensic Sciences, Medical School of the University of Crete, Crete, Greece

  View Full Text: http://dx.doi.org/10.1136/bmjnph-2020-000169   

   
 2. A Clinical Trial for the Identification of Metabolic Biomarkers in Hashimoto’s Thyroiditis and in Psoriasis: Study Protocol 

  Evangelia Sarandi, Sabine Kruger Krasagakis, Dimitris Tsoukalas, Gottfried Rudofsky, Aristides Tsatsakis

  ISP Pathophysiology  https://doi.org/10.3390/pathophysiology28020019


   
 3. The snapshot of metabolic health in evaluating micronutrient status, the risk of infection and clinical outcome of COVID-19  

  Dimitris Tsoukalas 1 Evangelia Sarandi 1 Spyridoula Georgaki 1 Show footnotes Open AccessPublished:June 26, 2021

  Clinical Nutrition ESPEN 
  DOI:https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.06.011 


   
 4. Prediction of Autoimmune Diseases by Targeted Metabolomic Assay of Urinary Organic Acids.
   
  Dimitris Tsoukalas 1 2 3, Vassileios Fragoulakis 4, Evangelos Papakonstantinou 2, Maria Antonaki 5, Athanassios Vozikis 5, Aristidis Tsatsakis 6 7, Ana Maria Buga 8, Mihaela Mitroi 9, Daniela Calina 1
   
  Metabolites. 2020 Dec 8.  

  Affiliations

  1Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
  2Metabolomic Medicine, Health Clinic for Autoimmune and Chronic Diseases, 10674 Athens, Greece.
  3European Institute of Nutritional Medicine (E.I.Nu.M.), 00198 Rome, Italy.
  4The Golden Helix Foundation, London WC2N 5AP, UK.
  5Laboratory of Health Economics & Management, Economics Department, University of Piraeus, 18534 Piraeus, Greece.
  6Laboratory of Toxicology and Forensic Sciences, Medical School, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
  7Department of Analytical and Forensic Medical Toxicology, Sechenov University, 119991 Moscow, Russia.
  8Department of Biochemistry, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
  9ENT Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.


 5. Non-communicable Diseases in the Era of Precision Medicine: An Overview of the Causing Factors and Prospects. 

  Dimitris Tsoukalas12, Evangelia Sarandi12, Maria Thanasoula1
  In: Koukios E., Sacio-Szymańska A. (eds) 


  1. European Institute of Nutritional Medicine, E.I.Nu.MRomeItaly
  2. Metabolomic Medicine ClinicAthensGreece
  3. Laboratory of Toxicology and Forensic Sciences, Medical SchoolUniversity of CreteHeraklionGreece
    
  Bio#Futures. Springer, Cham. May 2021. 

   
 6. Sufficient vitamin D status positively modified ventilatory function in asthmatic children following a Mediterranean diet enriched with fatty fish intervention study 

  M.Papamichaela, CatherineItsiopoulosae, KatrinaLambertb,CharisKatsardiscDimitrisTsoukalasd, BircanErbasb,
  La Trobe University, School of Allied Health, Human Services &Sport, Department of Dietetics, Nutrition & Sport, Melbourne, Australia
  La Trobe University, School of Psychology & Public Health, Department of Public Health, Melbourne, Australia
  National & Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
  d European Institute of Nutritional Medicine, Rome, Italy
  e Murdoch University, College of Science, Health, Engineering & Education, Perth, Australia  

  Nutrition Research, 16 August 2020

  https://doi.org/10.1016/j.nutres.2020.08.004

   
 7. Metabolic profiling of organic and fatty acids in chronic and autoimmune diseases 
 8. Potential role of folate status on pulmonary function in pediatric asthma  

  Maria Michelle Papamichael Ph.D.ab, CharisKatsardis M.D., Ph.D.c Dimitris Tsoukalas M.D.b Katrina Lambert Ph.D.d Bircan Erbas Ph.D.df Catherine Itsiopoulos Ph.D.ae.

   a La Trobe University, School of Allied Health, Department of Dietetics, Nutrition & Sport, Melbourne, Australia
  b European Institute of Nutritional Medicine, Rome, Italy
  National & Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
  d La Trobe University, School of Psychology & Public Health, Department of Public Health, Melbourne, Australia e RMIT University, School of Health and Biomedical Sciences, Melbourne, Australia
  f Universitas Airlangga, Faculty of Public Health, Surabaya, Indonesia


  Nutrition, Elsevier. Volume 90, Oct. 2021

  https://doi.org/10.1016/j.nut.2021.111267 

   
 9. Analysis of the Intricate Effects of Polyunsaturated Fatty Acids and Polyphenols on Inflammatory Pathways in Health and Disease.

  Denisa Margină, Anca Ungurianu, Carmen Purdel, George Mihai Nitulescu, Dimitris Tsoukalas, Evangelia Sarandi, Maria Thanasoula, Tatyana I Burykina, Fotis Tekos, Aleksandra Buha, Dragana Nikitovic, Demetrios Kouretas, Aristidis Michael Tsatsakis.

  Food Chem Toxicol . 2020 Jul.  

  PubMed 
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32640331/

  DOI: 10.1016/j.fct.2020.111558.   

   
 10. Chronic Inflammation in the Context of Everyday Life: Dietary Changes as Mitigating Factors.

  Margină, D.; Ungurianu, A.; Purdel, C.; Tsoukalas, D.; Sarandi, E.; Thanasoula, M.; Tekos, F.; Mesnage, R.;  Kouretas, D.; Tsatsakis, A.

  Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4135.

  PMC7312944    
  PMID: 32531935 

  DOI: 10.3390/ijerph17114135 

   
 11. Affiliations

  1. N.I. Vavilov All‑Russian Institute of Plant Genetic Resources, 190000 Saint‑Petersburg, Russia.
  2. Metabolomic Μedicine, Health Clinics for Autoimmune and Chronic Diseases, 10674 Athens, Greece.
  3. Laboratory of Toxicology, Medical School, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
  4. Laboratory of Clinical Virology, School of Medicine, University of Crete, Heraklion 71003, Greece.

  PMID: 32705188
  DOI: 
  10.3892/mmr.2020.11274

   
 12. Metabolic Fingerprint of Chronic Obstructive Lung Diseases: A New Diagnostic Perspective

  Dimitris Tsoukalas, Evangelia Sarandi , Maria Thanasoula, Anca Oana Docea, Gerasimos Tsilimidos, Daniela Calina, and Aristides Tsatsakis

  Metabolites 2019, 9(12), 290; Published: 26 November 2019


  https://doi.org/10.3390/metabo9120290

   
 13. Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases

  Dimitris Tsoukalas, Vassileios Fragoulakis, Evangelia Sarandi , Anca Oana Docea, Evangelos Papakonstaninou , Gerasimos Tsilimidos, Chrysanthi Anamaterou, Persefoni Fragkiadaki, Michael Aschner, Aristidis Tsatsakis ,Nikolaos Drakoulis ,Daniela Calina

  Frontiers in Molecular Biosciences, Metabolomics (6), 2019, Published 1 November 2019


  DOI: 10.3389/fmolb.2019.00120

   
 14. COVID‑19 in Northern Italy: An integrative overview of factors possibly influencing the sharp increase of the outbreak (Review)

  Affiliations

  1. Center of Toxicology Science and Research, Medical School, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
  2. HERACLES Research Center on the Exposome and Health, Center for Interdisciplinary Research and Innovation, Aristotle University of Thessaloniki, 57001 Thessaloniki, Greece.
  3. Department of Toxicology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
  4. Metabolomic Medicine, Health Clinics for Autoimmune and Chronic Diseases, 10674 Athens, Greece.
  5. Research Affiliate, School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, Gainesville, VA 20155, USA.
  6. Federal Scientific Center of Hygiene, F.F. Erisman, 141014 Moscow, Russia.
  7. Laboratory of Clinical Virology, Medical School, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
  8. I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 119146 Moscow, Russia.
  9. Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
   
  Molecular Medicine Reports. April 16, 2020.  

  DOI: 10.3892/mmr.2020.11079

   
 15. A New Threat From an Old Enemy: Re‑emergence of Coronavirus (Review)Int J Mol Med . 2020 Jun 

  Anca Oana Docea 1Aristidis Tsatsakis 2Dana Albulescu 3Oana Cristea 4Ovidiu Zlatian 4Marco Vinceti 5Sterghios A Moschos 6Dimitris Tsoukalas 7Marina Goumenou 2Nikolaos Drakoulis 8Josef M Dumanov 9Victor A Tutelyan 10Gennadii G Onischenko 10Michael Aschner 11Demetrios A Spandidos 12Daniela Calina 13

  Affiliations

  1. Department of Toxicology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
  2. Department of Forensic Sciences and Toxicology, Faculty of Medicine, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
  3. Department of Radiology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
  4. Department of Microbiology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
  5. Department of Biomedical, Metabolic and Neural Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, I‑41125 Modena, Italy.
  6. Department of Applied Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, Northumbria University, Newcastle‑Upon‑Tyne NE1 8ST, UK.
  7. Metabolomic Medicine, Health Clinics for Autoimmune and Chronic Diseases, 10674 Athens, Greece.
  8. Research Group of Clinical Pharmacology and Pharmacogenomics, Faculty of Pharmacy, School of Health Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, 15771 Athens, Greece.
  9. Mycological Institute US EU, Subclinical Research Group, Sparta, NJ 07871, USA.
  10. Russian Academy of Sciences, 119991 Moscow, Russia.
  11. The State Education Institution of Higher Professional Training, The First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of the Russian Federation, 119992 Moscow, Russia.
  12. Laboratory of Clinical Virology, School of Medicine, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
  13. Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.

   DOI: 
   10.3892/ijmm.2020.4555

   
 16. Acknowledgement to Reviewers of High-Throughput in 2019 

  by High-Throughput Editorial Office MDPI, Basel, Switzerland.

  Jan 2020, https://doi.org/10.3390/ht9010002 


   
 17. Sperm telomere length: Diagnostic and prognostic biomarker in male infertility (Review)

  Saira Amir, Elena Vakonaki, Konstantina Tsiminikaki, Manolis N. Tzatzarakis, Vasiliki Michopoulou, Matthaios Flamourakis, Katerina Kalliantasi, Vasiliki Karzi, Persefoni Fragkiadaki, Elisavet A. Renieri, Dimitris Tsoukalas, Maria Thanasoula, Evangelia Sarandi, George Sakellaris, Antonios Makrigiannakis, Charitini Nepka, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis.

  World Academy of Sciences Journal 2020-01-02 | journal-article DOI: 10.3892/wasj.2020.31

   
 18. A Review of the Alleged Health Hazards of Monosodium Glutamate 

  Οne of the top downloaded studies in recent publication history, 2018-2019. 

  Anca Zanfirescu 1, Anca Ungurianu 1, Aristides M Tsatsakis 2, George M Nițulescu 1, Demetrios Kouretas 3, Aris Veskoukis 3Dimitrios Tsoukalas 2 4, Ayse B Engin 5, Michael Aschner 6, Denisa Margină 1

  Affiliations 
  Faculty of Pharmacy, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Traian Vuia 6, Bucharest 020956, Romania.
  Department of Forensic Sciences and Toxicology, Faculty of Medicine, University of Crete, Heraklion 71409, Crete, Greece.
  3 Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa 41500, Greece.
  4 Metabolomic Medicine Clinic, Athens 10674, Greece.
  5 Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Ankara 06330, Turkey.
  Department of Molecular Pharmacology, Albert Einstein College of Medicine, Bronx NY 10463, USA.

  PMID: 31920467 PMCID: PMC6952072 DOI: 10.1111/1541-4337.12448

  Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. First published: 08 May 2019

  https://doi.org/10.1111/1541-4337.12448 


   
 19. Weight Status and Respiratory Health in Asthmatic Children.

  Maria Michelle Papamichael, Charis Katsardis, Dimitris Tsoukalas, Bircan Erbas, Catherine Itsiopoulos

  Lung Springer Nature Published online 14 September 2019 (p1-6)

  doi: 10.1007/s00408-019-00273-w. 


   
 20. The importance of vitamin D status on lung function in asthmatic children

  Maria M Papamichael, Katrina Lambert, Dimitris Tsoukalas, Michael Koutsilieris, Charis Katsardis, Bircan Erbas and Catherine Itsiopoulos

  J Clin Nutr Diet, DOI: 10.4172/2472-1921-C1-005 presented at 3rd World Congress on Nutrition, Dietetics and Nutraceuticals in Prague, 2019 (p.38)


   
 21. Clinical aspects of precision medicine using as biomarkers telomere length, fatty acids and organic acids  

  D Tsoukalas 

  TOXICOLOGY LETTERS 314, S29-S29


   
 22. Discovery of potent telomerase activators: Unfolding new therapeutic and anti-aging perspectives                     

  Dimitris Tsoukalas, Persefoni Fragkiadaki, Anca Oana Docea, Athanasios K. Alegakis, Evangelia Sarandi, Maria Thanasoula, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, Mayya Petrovna Razgonova, Daniela Calina 

  Molecular Medicine Reports Published online on: August 23, 2019 
  https://doi.org/10.3892/mmr.2019.10614   

                                                                                                                          
 23.  
Επιμέλεια Κειμένου: Επιστημονική Ομάδα Metabolomic Medicine

Συνεργαζόμαστε με ερευνητές και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να παρέχουμε τις πιο προηγμένες και ακριβείς αναλύσεις.

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής. Δείτε τους όλους
Ας κρατήσουμε επαφή.
Εγγραφείτε στο newsletter και κατεβάστε δωρεάν τον οδηγό για όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα.