Δημοφιλή Άρθρα

Δημοφιλή Άρθρα

Υπηρεσίες

Αποτελεσματικότητα Θεραπευτικών Εφαρμογών

Στατιστική ανάλυση:
Δρ. Φραγκουλάκης Βασίλης, B.Sc., M.Sc.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οργάνωσης και Υπηρεσιών Υγείας.


Πριν από λίγο καιρό ξεκινήσαμε, την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή των μεθόδων του Dr Τσουκαλά.

Στόχος της προσπάθειας ήταν να αποτιμηθεί ποσοτικά η αποτελεσματικότητα της προσέγγισής με βάση τα διεθνή πρότυπα που τίθενται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αντίστοιχους αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Είναι διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ενώ ετοιμάζονται αντίστοιχες  ανακοινώσεις σε εξειδικευμένα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

Το δείγμα που εξετάστηκε αφορά άτομα με μέσο όρο ηλικίας 47 ετών, στην πλειοψηφία τους υπέρβαρα, καπνιστές που διάγουν έναν καθιστικό τρόπο ζωής. Οι Έλληνες εμφανίζουμε μερικούς από τους χειρότερους δείκτες υγείας στον κόσμο. Παχυσαρκία, κάπνισμα, χαμηλή γονιμότητα. Ευτυχώς όμως κάτι μπορεί να γίνει γι αυτό!

Αξιολογήθηκαν δείκτες υγείας όπως, η βιταμίνη D, η ινσουλίνη, η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Βιταμίνη D
Ένας από τους πρώτους παράγοντες που διαχειρίζονται κατά την παρακολούθηση των πελατών μας είναι η αποκατάσταση των τιμών της βιταμίνης D σε βέλτιστο επίπεδο, μεταξύ 60 -100 ngr/ml.
 

 
Η σημασία της βιταμίνης D αναδεικνύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια σχετικά με το διαβήτη, την υπέρταση, τον καρκίνο και την γενική κατάσταση της υγείας μας. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς είναι πιθανόν ο σημαντικότερος από όλους τους παράγοντες υγείας. Ο Ελληνικός πληθυσμός είναι θύμα του Μεσογειακού παράδοξου, όπου οι κάτοικοι των Μεσογειακών χωρών παρουσιάζουν χαμηλές τιμές παρά την ηλιοφάνεια που τις χαρακτηρίζει.

Η αρχική μέση τιμή των πελατών μας ήταν πολύ πιο κάτω από τις βέλτιστες τιμές στα 32,5 ngr/ml. Μετά από τρεις μήνες παρακολούθησης, ο μέσος όρoς των τιμών της βιταμίνης D, ανήλθε στα 88,3 ngr/ml. Η μέση αύξηση ήταν 55,8 ngr/ml.

Η στατιστική ανάλυση του συγκεκριμένου δείγματος μας δείχνει ότι η εφαρμογή των μεθόδων που ακολουθήθηκαν είναι αποτελεσματική και θα επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση με πιθανότητα 99,98% (p<0,02).

Ινσουλίνη 
Η επίτευξη χαμηλών επιπέδων ινσουλίνης είναι πρωταρχικής σημασίας για την βελτίωση της υγείας και της φυσικής μας κατάστασης.
 

Υψηλά επίπεδα ινσουλίνης σχετίζονται με προδιάθεση για φλεγμονή, πτώση του ανοσοποιητικού, αδυναμία καύσης λίπους, παχυσαρκία, συναισθηματικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.ά.

Τιμές ινσουλίνης πάνω από 10 μU/ml υποδηλώνουν αντίσταση στην ινσουλίνη και οδηγούν το άτομο σε προδιαβητικό στάδιο.

Η μέση μείωση ήταν κατά 7,26 μονάδες. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μείωση η οποία αλλάζει στη πραγματικότητα το μεταβολικό προφίλ των ατόμων. Τα χαμηλότερα επίπεδα ινσουλίνης μειώνουν τη πείνα, αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού, επιτρέπουν την καύση του λίπους, συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου για φλεγμονές, υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αν κάποιος προσπαθήσει να αλλάξει τη διατροφή του χωρίς να έχει μειώσει τα επίπεδα της ινσουλίνης, δεν μπορεί να κάψει λίπος και αναπόφευκτά καίει μυες και οστά. Κάθε προσπάθεια απώλειας βάρους ή αλλαγής της διατροφής χωρίς να έχει προηγηθεί η μείωση των τιμών της  ινσουλίνης οδηγεί σε μια χειρότερη μεταβολική κατάσταση.  

Η στατιστική ανάλυση του συγκεκριμένου δείγματος μας δείχνει ότι η εφαρμογή των μεθόδων που ακολουθήθηκαν είναι αποτελεσματική και θα επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση με πιθανότητα και αυτό επιτυγχάνεται με πιθανότητα 99,9999% (p<0,0001).

Χοληστερίνη
Τα αποτελέσματα σε άνδρες καπνιστές ξεπέρασαν και τις δικές μας προσδοκίες. Οι συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο και οι τιμές χοληστερίνης ήταν αυξημένες.
 

Η μέση αρχική τιμή που παρουσιάζουν βρίσκεται στα 250,25 mg/dl. Η μέση μείωση που επιτευχθηκε ήταν 47 μονάδες, φτάνοντας την τιμή των 203,3 mg/dl, μετά από τρίμηνη παρακολούθηση.

Η δε πιθανότητα αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων πρωτοκόλλων στο γενικό πληθυσμό και η επανάλυψη των ίδιων αποτελεσμάτων είναι 99,9999% (p<0,0001). 

Στους μη καπνιστές οι αντίστοιχες τιμές ήταν 225 mg/dl αρχικά και 198 mg/dl στη συνέχεια.

Τριγλυκερίδια
Το επίπεδο των τριγλυκεριδίων, μας δείχνει την ικανότητα του οργανισμού να μετατρέψει το λίπος σε ενέργεια και συνδέονται αντίστροφα με το προσδώκιμο επιβίωσης.


Εξαιρετικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και με τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. Η μέση αρχική τιμή για τα τριγλυκερίδια ανερχόταν στις 172 μονάδες πριν από την έναρξη της αγωγής και μειώθηκε στις 97 μονάδες.

Η μέση μείωση διαμορφώθηκε στις 89 μονάδες, ενώ στο 95% των μελλοντικών παρεμβάσεων αναμένουμε μείωση των τριγλυκεριδίων μεταξύ 62 και 116 μονάδων (ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καπνιστικών συνηθειών). Η επιτυχία της παρέμβασης έχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 99,999%. Η μέση μείωση για τους υπέρβαρους άρρενες ήταν ακόμη μεγαλύτερη (117,5 μονάδες) και εξασφαλισμένη πιθανότητα επιτυχίας που αγγίζει το 99,998%.

Σύνοψη
Οι υψηλών προδιαγραφών αγωγές που υιοθετούνται στο ιατρείο του Dr. Δημ. Τσουκαλά, βελτιώνουν στην συντριπτική πλειοψηφία του δείκτες εκείνους που παραδοσιακά συνδέονται με υψηλή πιθανότητα νοσημάτων όπως τα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, η υπέρταση, ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος.

Μέσα από την στατιστική ανάλυση είναι εμφανές ότι οι μέθοδοι που εφαρμόζονται έχουν πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις ακολουθήσουν χωρίς δυσκολία.
 


Πηγές:
Παγκόσμιοι Δείκτες Υγείας
Mayo Clinic: Triglycerides how do they matter?
Δρ. Φραγκουλάκης Βασίλης


Συνεργαζόμαστε με ερευνητές και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να παρέχουμε τις πιο προηγμένες και ακριβείς αναλύσεις.
Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου "Universita` degli Studi di Napoli, Federico II" Πρόεδρος του European Institute of Nutritional Medicine
Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος του European Institute of Nutritional Medicine.
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης
Ειδική Ρευματολόγος
Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός-Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ρώμης "La Sapienza"
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Μετεκπαιδευθείς Imperial College Healthcare, London Northwest University Healthcare NHS Trust
Ιατρός / Χειρουργός Ιατρικής, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Αναζωογόνησης, Επιστήμη της Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Παβίας
Ιατρός / Παθολόγος, με εξειδίκευση στην εσωτερική παθολογία στο πανεπιστήμιο της Παβίας, Ιταλία.
Ιατρός / Παιδίατρος, Ιατρικής και χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Βερόνα, με ειδίκευση στην παιδιατρική και έμφαση στην αλλεργιολογία και παιδιατρική πνευμονολογία.
Μοριακή Βιολόγος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση MSc by Research in Biomedical Sciences, University of Edinburgh. Κάτοχος πιστοποίησης Μεταβολομικής και Διατροφικής Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής, EINuM.
BSc Βiomedical Sciences UCL PhD.c. Nutritional Therapist, Κάτοχος τίτλου του European Institute of Nutritional Medicine, Κάτοχος τίτλου του Institute of Functional Medicine
Κλινική Διατροφολόγος Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου "Universita` degli Studi di MIlano" Γεν. Γραμματέας του European Institute of Nutritional Medicine
Βιολόγος Διατροφολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Πάδοβας με μεταπτυχιακό στην εξελικτική βιολογία
Βιολόγος Διατροφολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, με εξειδίκευσή στην Βιολογία της Υγείας (Health Biology)
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity. National Centre for Eating Disorders, London U.K.
Δ/νση Προσωπικού και Διοίκησης
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obestity. National Centre for Eating Disorders, London U.K. Ειδικός Αθλητικής Διατροφής, International Society of Sports Nutrition
Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity Κάτοχος τίτλου του European Institute of Nutritional Medicine

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής. Δείτε τους όλους