Δημοφιλή Άρθρα

Δημοφιλή Άρθρα

Υπηρεσίες

Νικητίδης Κωνσταντίνος, MD

Ειδικός Γενικός Ιατρός
Μέλος του European institute of nutritional medicine
Μέλος της Ιταλικής Εταιρείας οξυγόνο-οζόνο θεραπείας


Πτυχιούχος της ιατρικής σχολής “Universita’ degli Studi di Udine” που συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις των ιατρικών πανεπιστημιακών σχολών της Ιταλίας με βάση την ταξινόμηση Censis-Repubblica.

Έκανα την ειδικότητά μου στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου και τη δεκάμηνη εξάσκηση Γενικής Ιατρικής στο κέντρο υγείας Βάρης με την απονομή τίτλου ειδικότητας στις 28/01/2016 και την καλύτερη επίδοση στην εξεταστική.

Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός είναι προσωπικός Ιατρός του κάθε ασθενούς, υπεύθυνος για την παροχή σφαιρικής και συνεχιζόμενης φροντίδας ανεξάρτητα απο την ηλικία , το φύλο και το είδος της ασθένειας.

Η προσωποκεντρική φροντίδα, το ολιστικό πρότυπο και η σφαιρική προσέγγιση δε θα μπορούσαν να βρούν καλύτερο εκφραστή από τη μεταβολομική ιατρική όπου οι προηγμένες εξετάσεις επιτρέπουν εξατομικευμένες θεραπείες που στόχο έχουν την ίαση , την προαγωγή υγείας και την  πρόληψη. Η μεταβολομική ιατρική,  με την καθοδήγηση του Δρ Τσουκαλά, φέρνει το μέλλον στο σήμερα και είναι προνόμιο να είμαι στην ομάδα της.

Η ποιότητα ζωής, η ψυχική και σωματική ευεξία και η προσφορά στο συνάνθρωπο ήταν οι παράγοντες που επέλεξα την ιατρική που τόσα προσφέρει στην κοινότητα και στον κοινωνικό ιστό.

Η μεταβολομική σε προσωπικό επίπεδο με βοήθησε στο να αντιμετωπίζω καλύτερα την καθημερινότητα μου με περισσότερη αισιοδοξία και όρεξη για δραστηριότητες , εκπλήρωση προσωπικών στόχων.
Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου "Universita` degli Studi di Napoli, Federico II" Πρόεδρος του European Institute of Nutritional Medicine
Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Μέλος του European Institute of Nutritional Medicine
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης Κάτοχος πιστοποίησης Μεταβολομικής και Διατροφικής Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής, EINuM
Ειδικός Γενικός Ιατρός. Μέλος του European institute of nutritional medicine
Ιατρός / Χειρουργός
Ιατρός / Παιδίατρος
Ιατρός / Παθολόγος
Μοριακή Βιολόγος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση MSc by Research in Biomedical Sciences, University of Edinburgh. Κάτοχος πιστοποίησης Μεταβολομικής και Διατροφικής Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής, EINuM.
Κλινική Διατροφολόγος Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου "Universita` degli Studi di MIlano" Γεν. Γραμματέας του European Institute of Nutritional Medicine
Βιολόγος Διατροφολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Πάδοβας
Βιολόγος Διατροφολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Πάδοβας
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity. National Centre for Eating Disorders, London U.K.
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity. National Centre for Eating Disorders, London U.K.
Νοσηλεύτρια - Health Coach
Υπεύθυνη γραμματείας και εξυπηρέτησης κοινού
Τεχνολόγος εργαστηριακών εξετάσεων
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obestity. National Centre for Eating Disorders, London U.K. Ειδικός Αθλητικής Διατροφής, International Society of Sports Nutrition
Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity Κάτοχος τίτλου του European Institute of Nutritional Medicine

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής. Δείτε τους όλους

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής.
Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου "Universita` degli Studi di Napoli, Federico II" Πρόεδρος του European Institute of Nutritional Medicine
Ειδικός Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Μέλος του European Institute of Nutritional Medicine
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης Κάτοχος πιστοποίησης Μεταβολομικής και Διατροφικής Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής, EINuM
Ειδικός Γενικός Ιατρός. Μέλος του European institute of nutritional medicine
Ιατρός / Χειρουργός
Ιατρός / Παιδίατρος
Ιατρός / Παθολόγος
Μοριακή Βιολόγος, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση MSc by Research in Biomedical Sciences, University of Edinburgh. Κάτοχος πιστοποίησης Μεταβολομικής και Διατροφικής Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διατροφικής Ιατρικής, EINuM.
Κλινική Διατροφολόγος Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου "Universita` degli Studi di MIlano" Γεν. Γραμματέας του European Institute of Nutritional Medicine
Βιολόγος Διατροφολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Πάδοβας
Βιολόγος Διατροφολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Πάδοβας
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity. National Centre for Eating Disorders, London U.K.
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity. National Centre for Eating Disorders, London U.K.
Νοσηλεύτρια - Health Coach
Υπεύθυνη γραμματείας και εξυπηρέτησης κοινού
Τεχνολόγος εργαστηριακών εξετάσεων
Νοσηλεύτρια
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders & Obestity. National Centre for Eating Disorders, London U.K. Ειδικός Αθλητικής Διατροφής, International Society of Sports Nutrition
Διατροφολόγος Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity Κάτοχος τίτλου του European Institute of Nutritional Medicine
Δείτε τους όλους