Δημοφιλή Άρθρα

Δημοφιλή Άρθρα

Υπηρεσίες

 • book banner

Ειδικές Εξετάσεις που Απευθύνονται σε Ασθενείς με Αυτοάνοσο Εντοπίζουν Διαταραχές που Επηρεάζουν την Πορεία της Νόσου


Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών του οργανισμού, που συνδέονται με την πορεία και την ανάπτυξη των αυτοόνοσων νοσημάτων. 

Ειδικές Εξετάσεις που Απευθύνονται σε Ασθενείς με Αυτοάνοσο Εντοπίζουν Διαταραχές που Επηρεάζουν την Πορεία της Νόσου

Νέα μελέτη έδειξε ότι η διενέργεια ειδικών εξετάσεων που εντοπίζουν ελλείψεις του οργανισμού και μεταβολικές διαταραχές, καθορίζουν την αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Υπάρχει μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που απευθύνεται σε όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα και περιλαμβάνει τον εντοπισμό των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών του οργανισμού, που συνδέονται με την πορεία και την ανάπτυξη της νόσου τους. 

Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι ασθένειες που πλήττουν έως και 1 στα 5 άτομα στις ανεπτυγμένες χώρες. Προκαλούν σημαντική επιβάρυνση στην υγεία και στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το κόσμο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν όλα τα αυτοάνοσα την ίδια βαρύτητα στην υγεία και στο προσδόκιμο ζωής, από τη στιγμή που σε έναν ασθενή γίνεται διάγνωση αυτοάνοσου νοσήματος, γνωρίζει ότι για την υπόλοιπη ζωή του θα ζει με το νόσημα.

Η διάγνωση με ένα αυτοάνοσο νόσημα, λόγω της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και άλλου αυτοάνοσου. Γι αυτό είναι ζωτικής σημασίας η έγκαιρη ανεύρεση και διόρθωση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση αυτής ομάδας ασθενειών. 


Νέα μελέτη της επιστημονικής ομάδας της Metabolomic Medicine®, έδειξε ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, έχουν ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με την ύπαρξη της νόσου τους. Η έρευνα διενεργήθηκε από την ομάδα της Metabolomic Medicine® και συνέκρινε το μεταβολικό προφίλ ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα, με εκείνο υγιών ατόμων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Metabolites.

Το εύρημα της έρευνας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εντοπίζει το κοινό μεταβολικό υπόβαθρο των αυτοάνοσων νοσημάτων. 
 
Τα αυτοάνοσα νοσήματα οφείλονται σε πολλαπλούς παράγοντες που επηρεάζουν ταυτόχρονα τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, του νευρικού, του ορμονικού, του γαστρεντερικού συστήματος και του οργανισμού συνολικά. 

Η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης τους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της νόσου και τη μεταβολική κατάσταση του ασθενούς[1]
 
Εξετάσαμε τα μεταβολικά προφίλ των πιο κοινών αυτοάνοσων νοσημάτων:


  
Βρήκαμε ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, εμφανίζουν διαταραχές σε βασικές μεταβολικές διεργασίες, που αφορούν:


 • Στον κύκλο παραγωγής ενέργειας του οργανισμού.
   
 • Στους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς.
   
 • Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών: βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα και προβιοτικά.
   
 • Στο μεταβολισμό κετονικών σωμάτων (ενώσεις που παράγονται στον  ανθρώπινο οργανισμό από την καύση του λίπους). 
   
 • Στη μεθυλίωση: έναν από τους βασικούς μηχανισμούς ελέγχου της λειτουργίας και της επιδιόρθωσης του γονιδιώματος.
 
Οι συγκεκριμένες διαταραχές εντοπίζονται με τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, των μεταβολομικών αναλύσεων. Πρόκειται για εξετάσεις που μετράνε πολύ μικρά μόρια, τα οποία συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού.


Το πλεονέκτημά των μεταβολομικών αναλύσεων είναι ότι καταγράφουν τις ακριβείς ελλείψεις και τις μεταβολικές διαταραχές που σχετίζονται με την παρουσία ή την προδιάθεση για μια ασθένεια. Η ανίχνευση αυτών των διαταραχών, καθοδηγεί την αντιμετώπιση τους και βελτιώνει την πορεία των ασθενειών που συνδέονται με αυτές. Εικόνα 2. Σύνοψη των μεταβολικών οδών που εντοπίστηκε ότι εμφανίζουν σημαντική διαταραχή στα αυτοάνοσα.
 

Ο εντοπισμός και η διόρθωση των μεταβολικών διαταραχών, όπως είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, οριακές ελλείψεις του οργανισμού σε μικροθρεπτικά συστατικά, αλλοίωση του μικροβιώματος και η χρόνια φλεγμονή, επηρεάζουν σημαντικά την πορεία αυτής της ομάδας ασθενειών.   

Η έγκαιρη βελτίωση της μεταβολικής κατάστασης με ιατρικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και τη διόρθωση ελλείψεων και μεταβολικών διαταραχών του οργανισμού, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αγωγής που εφαρμόζεται σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. 
 
 
Κρυμμένη Πείνα και Μεταβολικές Διαταραχές - Πώς Συνδέονται με την Ανάπτυξη Αυτοάνοσων 
 
Η 
«Κρυμμένη Πείνα» είναι η οριακή έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών. Ο όρος αναφέρεται στις συσσωρευμένες ελλείψεις του οργανισμού σε βασικά θρεπτικά στοιχεία, όπως οι βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία, τα αντιοξειδωτικά και άλλα[3][4]

Η κρυμμένη πείνα αποτελεί κύριο παράγοντα ανάπτυξης αυτοάνοσων και χρόνιων ασθενειών, καθώς ανεπάρκειες σε μικροθρεπτικά συστατικά[5]:
 • Απορυθμίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
   
 • Επιδεινώνουν τις φλεγμονές
   
 • Αυξάνουν την ευπάθεια σε λοιμώξεις
   
 • Επιδεινώνουν την πορεία χρόνιων ασθενειών, όπως τα αυτοάνοσα, τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και τα νοσήματα του αναπνευστικού.
 
Παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, είναι κοινές και αφορούν στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, συχνά δεν εντοπίζονται.

Η στοχευμένη διόρθωση των ανεπαρκειών:
 • Ενισχύει τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
   
 • Βελτιώνει τον έλεγχο της φλεγμονής.
   
 • Μειώνει την ευπάθεια σε λοιμώξεις.
   
 • Συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της μεταβολικής κατάστασης.
   
 • Βελτιώνει την πορεία της νόσου σε αυτούς τους ασθενείς.

Η οριακή έλλειψη θρεπτικών συστατικών περνάει απαρατήρητη για πολλά χρόνια μέχρι την εκδήλωση κάποιας ασθένειας. Αλλά και όταν αυτή εκδηλωθεί, είναι πολύ δύσκολο να συνδεθεί με συγκεκριμένη έλλειψη από την στιγμή που οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. 

Συνεχόμενα αυξανόμενος αριθμός μελετών, συνδέει τις ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων με χρόνιες παθήσεις. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι: 
 

 • Νόσος του Hashimoto και ασθένειες του θυρεοειδούς: σελήνιο, χρώμιο, βιταμίνη D, ψευδάργυρος.
   
 • Ψωρίαση: βιταμίνη D, ωμέγα-3.
   
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα: βιταμίνη D.
   
 • Αλλεργίες, άσθμα: αφυδάτωση, μαγνήσιο, μεταλλικά στοιχεία, ωμέγα-3.
   
 • Διαβήτης: βιταμίνη D, μαγνήσιο, χρώμιο.
   
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας: βιταμίνη D, βαρέα μέταλλα, απαραίτητα αμινοξέα, αλλοίωση του εντερικού μικροβιώματος.
   
 • Κολίτιδα και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου: αλλοίωση του εντερικού μικροβιώματος.Εξειδικευμένες Εξετάσεις για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα
 
Η κλινική μας ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων. Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε ο πρώτος στόχος είναι να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου. 
 
Προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και ο έλεγχος των συμπτωμάτων, ώστε ο ασθενής να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς ήταν πριν την εμφάνιση της νόσου.  
 
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους ασθενείς να αλλάξουν την πορεία τους νόσου και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 
 
Οι εξετάσεις που διενεργούνται ονομάζονται μεταβολομικές αναλύσεις. Απευθύνονται σε ασθενείς με αυτοάνοσο και εντοπίζουν τις διαταραχές που επηρεάζουν την πορεία της νόσου. 
 
Πρόκειται για μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που ανιχνεύουν περισσότερους από 80 δείκτες, που αφορούν:
 

 • Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών: ελλείψεις σε βιταμίνη D, βιταμίνη C, σελήνιο, ψευδάργυρο, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3 συνδέονται με επιδείνωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, της εμφάνισης φλεγμονής και της κατάστασης της υγείας ασθενών με αυτοάνοσο.
   
 • Στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια (οργανίδια όπου παράγεται ενέργεια στα κύτταρα): η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συνδέεται με κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού και του ορμονικού συστήματος και ανάπτυξη αυτοανοσίας. Η μειωμένη απόδοση των μιτοχονδρίων, οδηγεί το ανοσοποιητικό σε υπερ-λειτουργία και σταδιακή έκπτωση της λειτουργίας του.
   
 • Σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των απλών ζαχάρων: κατανάλωση απλών ζαχάρων μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να μεταβολίσει ο κάθε οργανισμός, πυροδοτεί φλεγμονές και είναι σημαντικός δείκτης για την πορεία των αυτοάνοσων.
   
 • Στην αντίσταση στην ινσουλίνη: η ινσουλίνη λειτουργεί ως κατασταλτικός παράγοντας στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης διαταράσσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, επιδεινώνουν την αυτοανοσία και επιταχύνουν την καταστροφή των οργάνων που πλήττονται από το νόσημα. 
   
 • Στο μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών: ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η αδρεναλίνη μεταβιβάζουν μηνύματα μεταξύ των κυττάρων και ρυθμίζουν τη λειτουργία του νευρικού και ορμονικού συστήματος. Οι μεταβολομικές αναλύσεις παρέχουν ακριβή εικόνα για την έκκριση των συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών.
   
 • Στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων: η σχέση μεταξύ ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών είναι σημαντικός δείκτης για την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τις φλεγμονές, ενώ παράλληλα παίζουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της φυσιολογικής απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος.
   
 • Στην κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας του οργανισμού: αλλοίωση του μικροβιώματος συνδέεται με επιδείνωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και της ικανότητας του να ξεχωρίζει μεταξύ των δικών του ιστών και εξωγενών στοιχείων, όπως παθογόνα μικρόβια και ιοί.

 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από την επιστημονική ομάδα της κλινικής μας, ώστε να διαμορφωθεί το θεραπευτικό πλάνο, που ταιριάζει στον κάθε ασθενή. 
 
Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, η ακριβής καταγραφή των ελλείψεων σε κάθε άτομο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με τις κλασσικές μεθόδους μέτρησης. Έτσι η διόρθωση τους βασιζόταν σε γενικές οδηγίες. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η ευαίσθητη μέθοδος μέτρησης, που ανιχνεύει μικρά μόρια στον οργανισμό, παρέχει ακριβή εικόνα για την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.
 
Η σταδιακή ανάπτυξη οριακών ελλείψεων, που περνούν απαρατήρητες, συσσωρεύονται σε διάστημα αρκετών ετών ή και δεκαετιών και υποσκάπτουν την υγεία μας. 
 
Όταν πλέον γίνουν αντιληπτές, έχουν ήδη οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτοάνοσου νοσήματος. Αυτός είναι και ο λόγος που η εντοπισμός και η διόρθωσή τους απαιτούν χρόνο και στενή ιατρική παρακολούθηση, ώστε να έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας του ασθενή. 
 
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση για την αποκατάσταση των παραπάνω, με στόχο την αναστολή της εξέλιξης της νόσου. 

Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας σημαντικής αλλαγής, ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας και δύο χρόνια για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.
 
Η επιστημονική μας ομάδα έχει διαχειριστεί περισσότερα από 25.000 περιστατικά με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα. 
 
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα στοιχεία και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών, αλλάζουν ριζικά την πορεία των αυτοάνοσων νοσημάτων προς το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής βελτίωσης.
 

 


 
Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα νοσήματα που αναλαμβάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη δική σας περίπτωση, καλέστε στο 210 3611054 ή συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές:

 
[1] Prediction of Autoimmune Diseases by Targeted Metabolomic Assay of Urinary Organic AcidsMetabolites. 2020 Dec 8. 
 
Dimitris Tsoukalas 
1 2 3, Vassileios Fragoulakis 4, Evangelos Papakonstantinou 2, Maria Antonaki 5, Athanassios Vozikis 5, Aristidis Tsatsakis 6 7, Ana Maria Buga 8, Mihaela Mitroi 9, Daniela Calina 1
 
Affiliations
 • 1Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
 • 2Metabolomic Medicine, Health Clinic for Autoimmune and Chronic Diseases, 10674 Athens, Greece.
 • 3European Institute of Nutritional Medicine (E.I.Nu.M.), 00198 Rome, Italy.
 • 4The Golden Helix Foundation, London WC2N 5AP, UK.
 • 5Laboratory of Health Economics & Management, Economics Department, University of Piraeus, 18534 Piraeus, Greece.
 • 6Laboratory of Toxicology and Forensic Sciences, Medical School, University of Crete, 71003 Heraklion, Greece.
 • 7Department of Analytical and Forensic Medical Toxicology, Sechenov University, 119991 Moscow, Russia.
 • 8Department of Biochemistry, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
 • 9ENT Department, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349 Craiova, Romania.
[2] Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases. Dimitris Tsoukalas, Vasileios Fragoulakis, Evangelia Sarandi et. al. Frontiers in Molecular Biosciences, Metabolomics (6), 2019, November. 
 
[3] Transforming the food system to fight non-communicable diseases. Francesco Branca et. al.  BMJ 2019.
 
[4] Hidden Hunger in the Developed World. Biesalski HK. The Road to Good Nutrition. Basel, Karger, 2013, pp 39–50 
 
[5] Dietary micronutrients in the wake of COVID-19: an appraisal of evidence with a focus on high-risk groups and preventative healthcare. McAuliffe S, Ray S, Fallon E, et al. BMJ Nutr Prev Heal 2020:bmjnph-2020-000100.
 
[6]  Micronutrient deficiencies in patients with COVID-19: how metabolomics can contribute to their prevention and replenishment. Dimitris Tsoukalas1,2 and Evangelia Sarandi2,3 BMJ Nutri Prev Heal. Nov. 2020; bmjnph-2020-000169
Επιμέλεια Κειμένου: Επιστημονική Ομάδα Metabolomic Medicine

Εγγραφειτε στο Newsletter μας και αποκτηστε δωρεαν αποσπασμα του βιβλιου
Συνεργαζόμαστε με ερευνητές και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να παρέχουμε τις πιο προηγμένες και ακριβείς αναλύσεις.

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής. Δείτε τους όλους