Δημοφιλή Άρθρα

Δημοφιλή Άρθρα

Υπηρεσίες

Ανεπαρκής η Εκπαίδευση των Φοιτητών Ιατρικής σε όλο τον Κόσμο στη Διατροφή

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Η κακή διατροφή ξεπερνάει πλέον το κάπνισμα ως την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. 

Από το ετήσιο σύνολο 56 εκατομμυρίων θανάτων παγκοσμίως, έως και 11 εκατομμύρια θάνατοι θα μπορούσαν να αποτραπούν με βελτίωση της διατροφής. 

Και ενώ οι γιατροί βρίσκονται σε θέση να παρέχουν στους ασθενείς τους διατροφικές συμβουλές ή να τους παραπέμψουν σε επαγγελματίες της διατροφής, οι μελέτες δείχνουν ότι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση.

Δύο από τα εγκυρότερα ιατρικά περιοδικά, The Lancet και JAMA, αναλύουν το θέμα της ιατρικής εκπαίδευσης στη διατροφή.

Παρά τη ζωτική θέση της διατροφής στον υγιεινό τρόπο ζωής, οι φοιτητές της ιατρικής δεν υποστηρίζονται για την παροχή ποιοτικής και αποτελεσματικής διατροφής.

Πρόσφατη ανασκόπηση δείχνει ότι οι φοιτητές ιατρικής σε χώρες σε όλο τον κόσμο, δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση που χρειάζονται για να συμβουλεύσουν τους ασθενείς σχετικά με μια υγιεινή διατροφή.


Έως και 11 εκατομμύρια θανάτοι κάθε χρόνο θα μπορούσαν να αποτραπούν με βελτίωση της διατροφής 

Κάθε χρόνο πεθαίνουν πάνω από 56 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το κόσμο. 

Υπολογίζεται ότι η βελτίωση της διατροφής θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 1 στους 5 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε 24.000 θανάτους λιγότερους ετησίως. Καμία άλλη θεραπευτική προσέγγιση δεν μπορεί να επιφέρει παρόμοια μείωση της θνησιμότητας.  

Και ενώ οι γιατροί βρίσκονται σε θέση να παρέχουν στους ασθενείς τους διατροφικές συμβουλές ή να τους παραπέμψουν σε επαγγελματίες της διατροφής, προηγούμενες μελέτες υποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση.
__________________
 

Η διατροφή είναι ένα κομμάτι της ιατρικής φροντίδας που δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε. Παρεμβάσεις στη βελτίωση της διατροφής και του τρόπου ζωής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα και να σώσουν κυριολεκτικά εκατομμύρια ζωές.

_________________


Ανεπαρκής Εκπαίδευση
Σε πρόσφατη ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet, αναλύθηκαν στοιχεία από μελέτες που αφορούσαν στην ιατρική εκπαίδευση. Τα στοιχεία έδειξαν ότι σε πολλές χώρες συστήνεται στους γιατρούς να παρέχουν διατροφική φροντίδα στους ασθενείς ώστε να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες τόσο σε μεμονωμένους ασθενείς όσο και στον γενικό πληθυσμό.


Η ανάλυση των μελετών αυτών έδειξε η διατροφή δεν ενσωματώνεται επαρκώς στην ιατρική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τη χώρα, τις συνθήκες ή το έτος της ιατρικής εκπαίδευσης.

Τα ελλείμματα στη διατροφική εκπαίδευση των φοιτητών επηρεάζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση τους στην εφαρμογή διατροφικής φροντίδας κατά την περίθαλψη των ασθενών. Μικρή θετική επίδραση αναφέρθηκε σε περιπτώσεις ιατρικών σχολών που έλαβαν μεμονωμένες πρωτοβουλίες που αφορούσαν στο πρόγραμμα σπουδών.  

Τι μάθαμε
Καμία μελέτη δεν μέτρησε αντικειμενικά εάν οι φοιτητές της ιατρικής ήταν επαρκείς στη διατροφική φροντίδα, οι ίδιοι όμως οι μελλοντικοί γιατροί δήλωσαν ότι η εκπαίδευσή τους είχε πολλά κενά σε αυτόν τον τομέα. 
Αναφέρθηκαν:

 • χαμηλή προτεραιότητα στη διατροφική εκπαίδευση,
   
 • έλλειψη επιστημονικής επιμέλειας στο πρόγραμμα σπουδών,
   
 • έλλειψη αφοσίωσης από πλευράς της σχολής,
   
 • επίσης, δήλωσαν ότι έλαβαν μικρή ή καθόλου συμβουλευτική διατροφής στην κλινική πρακτική.
   
Οι μελέτες έδειξαν σε όλες τις περιπτώσεις ότι:
 • Σε όλο τον κόσμο, οι φοιτητές ιατρικής συχνά δεν λαμβάνουν επαρκή διατροφική κατάρτιση.
   
 • Η έλλειψη διατροφικής εκπαίδευσης επηρεάζει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους -και την εμπιστοσύνη τους στην παροχή διατροφικής φροντίδας στην κλινική ρουτίνα.
   
 • Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για το πρόγραμμα σπουδών διατροφής μπορούν να έχουν ένα μέτριο όφελος στις γνώσεις των σπουδαστών σχετικά με τη διατροφή την αυτοπεποίθηση και την ικανότητά τους στην παροχή διατροφικών συμβουλών. 

Πώς Μπορεί να Βελτιωθεί η Εικόνα
Σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, Jennifer Crowley, PhD, συχνά εξαρτάται από την κάθε ιατρική σχολή μεμονωμένα να αποφασίσει εάν θα ενσωματώσει τη διατροφική εκπαίδευση στο πρόγραμμα σπουδών. 

Ενώ ορισμένα πανεπιστήμια μπορεί να έχουν εκτεταμένα προγράμματα διατροφής, τα περισσότερα δεν έχουν. "Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι διατροφικές γνώσεις των γιατρών, οι δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση σχετικά με τη συμβούλευση των ασθενών στη διατροφή διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό", ανέφερε.

Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών διακρίθηκε ως πιθανό μοντέλο επιτυχίας στη διατροφική εκπαίδευση. Αυτό αφορούσε στην πρακτική άσκηση της μαγειρικής και εκπαίδευσης στη διατροφή και βελτίωσε τις ικανότητες των φοιτητών να συμβουλεύουν τους ασθενείς σχετικά με τη διατροφή (που μείωσαν και τη δική τους κατανάλωση αναψυκτικών). 

Η Crowley δήλωσε ότι τα ευρήματά τους δείχνουν ότι "παρά τη σπουδαιότητα της διατροφής στον υγιεινό τρόπο ζωής, οι πτυχιούχοι φοιτητές δεν υποστηρίζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική διατροφική φροντίδα στους ασθενείς".


Επένδυση στο μέλλον
Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, η Crowley είπε ότι οι ιατρικές σχολές χρειάζονται:

 • Μια θεσμική δέσμευση για την παροχή διατροφικής εκπαίδευσης.
   
 • Ένα απαιτούμενο επίπεδο γνώσης διατροφής για πτυχιούχους ιατρικής.
   
 • Προγράμματα σπουδών που να επικεντρώνονται στις διατροφικές δεξιότητες.
Οι συγγραφείς της έρευνας πρότειναν επίσης την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δείκτη αναφοράς για τις γνώσεις διατροφής μεταξύ των φοιτητών ιατρικής.

Σε ένα συνοδευτικό άρθρο, ο Stephen Devries, MD, Gaples Institute for Integrative Cardiology στο Deerfield, Illinois, επεσήμανε ότι το ενδιαφέρον για τη διατροφή ήταν «ομοιόμορφα υψηλό» μεταξύ των φοιτητών ιατρικής. "Αλλά, χωρίς ένα στέρεο υπόβαθρο των γνώσεων και των δεξιοτήτων για την κλινική διατροφή, οι γιατροί σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι συνήθως εφοδιασμένοι ούτε καν να ξεκινήσουν μια εμπεριστατωμένη διατροφική συζήτηση με τους ασθενείς τους και να εντοπίσουν τις περιπτώσεις που χρειάζονται παραπομπή σε διαιτολόγο".

Η διατροφή είναι ένα κομμάτι της ιατρικής φροντίδας που δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε. Παρεμβάσεις στη βελτίωση της διατροφής και του τρόπου ζωής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα και να σώσουν κυριολεκτικά εκατομμύρια ζωές.   

Στην Υγειά Σας!

 

Πηγές
 1. Nutrition in medical education: a systematic review
  https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30171-8/fulltext
 1. Medical Students Around the World Poorly Trained in Nutrition https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2754082
 1. Causes of death by age group
  https://ourworldindata.org/causes-of-death#causes-of-death-by-age-group
 
 
Επιμέλεια Κειμένου: Επιστημονική Ομάδα Metabolomic Medicine

Εγγραφειτε στο Newsletter μας και αποκτηστε δωρεαν αποσπασμα του βιβλιου
Συνεργαζόμαστε με ερευνητές και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να παρέχουμε τις πιο προηγμένες και ακριβείς αναλύσεις.

Επιστημονική Ομάδα

www.metabolomicmedicine.com Η Επιστημονική Ομάδα της Metabolomic Clinic αποτελείται από εξειδικευμένους κλινικούς ιατρούς που μοιράζονται μαζί σας την εμπειρία τους στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής. Δείτε τους όλους